از فرش تا عرش ماینکرافت
ماینکرافت یک بازی جهان باز با گرافیک مکعبی است. در این بازی شما در جهانی تقریبا نامحدود قرار دارید که در آن تمام عناصر بازی به شکل مکعبی است؛ شما می توانید با کندن این مکعب ها که هر کدام از جنسی متفاوت هستند، به منابع دیگر دسترسی پیدا کنید، آنها را ذخیره کنید و با استفاده از این مکعب های هرنوع ساخت و سازی را انجام دهید. بازی ماینکرافت به شما این امکان را می دهد که درصورت نیاز از حیوانات و گیاهان درون ماینکرافت تغذیه کرده و با استفاده از آنها زنده بمانید.