120


'

همه چیز درباره تگ html در html


html_tag '
'


تگ html چیست؟

همانطور که در آموزش قبل گفته شد، تگ html یکی از تگ هایی است که همیشه باید از آن در یک کد html استفاده کنید، این تگ که وظیفه شکل دادن سایت را بر عهده دارد، تمام تگ هایی که می نویسید را شامل می شود، یعنی تمام تگ هایی که می نویسید باید در این تگ قرار گیرند. (درواقع تمامی تگ هایی که شما می نویسید، یا در تگ head و یا در تگ body قرار می گیرند و خود این دو تگ در تگ html قرار می گیرند)

تمامی تگ هایی که شما می نویسید، به دو دسته اصلی تقسیم می شوند، اولین دسته تگ هایی هستند که چیزی را نشان نمی دهند، بلکه فقط کاری را هنگام لود شدن سایت انجام می دهند، مانند مشخص کردن عنوان سایت، مشخص کردن خلاصه محتوای سایت و ...؛ اما دسته دوم تگ هایی را شامل می شود، که محتوایی را نشان می دهند، مانند تگ p و تگ button. تگ html به طور کلی زمینه سایت را برای این دو دسته تگ مشخص می کند و می توان گفت که تگ مادر زبان html است.

example_html_tag

لیست مرورگر های پشتیبانی کننده از این تگ

در جدول زیر می توانید ببینید که در کدام یک از مرورگر های پر استفاده، این تگ پشتیبانی شده و قابل استفاده است.

IE Opera Chrome Safari Firefox
بله بله بله بله بله

اتربیوت های این تگ

تگ html نیز مانند همه تگ های html از اتربیوت هایی پشتیبانی می کند که برخی از آنها برای تمامی تگ ها و برخی دیگر مخصوص این تگ هستند. این تگ از اتربیوت هایی مانند lang (مقدار این اتربیوت نام اختصاری یک زبان، مانند fa است و زبان سایت را مشخص می کند)، dir (مقدار این اتربیوت rtl ،ltr و auto است که چپ چین و یا راست چین بودن مقادیر درون تگ را مشخص می کند) و style (برای شخصی سازی ظاهر تگ است و کدهای css را به عنوان مقدار می پذیرد) پشتیبانی می کند.

example_attribute_html_tag
'