120


'

شروع به کار با html و آشنایی با تگ های body و head و html


start_coding_with_html '
'


برای شروع نوشتن یک سایت نیاز است تا چه تگ هایی را بنویسیم؟

حتما دیده اید که در برخی زبان ها، خطوط اول کدنویسی را به نوشتن کدهای خاصی اختصاص می دهند، مانند php?> در php، زبان های نشانه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در html باید برخی تگ ها را برای شروع کدنویسی بنویسیم تا مقدمات و پیش زمینه های سایت آماده شوند.

اولین تگ این لیست، تگ است که قسمت پایانی نداشته و یک تگ خاص است، که فقط در خط اول کد باید از آن استفاده شود. این تگ نشان می دهد که زبان نشانه گذاری ما، html است تا مرورگر بتواند آن را تشخیص دهد. این تگ باید دقیقا به همین صورت که در خط بالا نوشته شده، نوشته شود. (مانند خط اول تصویر اول آموزش)

doctype_tag_html

تگ html چیست؟

تگ html دیگر تگی است که در هر کد html باید از آن استفاده کنیم. این تگ یکی از تگ های مورد نیاز html است و بدنه سایت html را می سازد، یعنی هرچیزی که از سایت وجود دارد و هر تگی که ما می نویسیم، باید در این تگ قرار بگیرد. این تگ یک خط بعد از تگ قرار می گیرد و هم دارای قسمت پایانی و هم دارای قسمت آغازین است. نحوه نوشتن نام این تگ، html است و مانند هر تگ دیگری نوشته می شود. (این تگ اتربیوت هایی نیز دارد که در آموزش های بعدی با آن ها آشنا می شویم)

تگ head چیست؟

تگ head دیگر تگی است که همیشه باید آن را در ابتدای تگ html بنویسیم. همانطور که فهمیدید این تگ در تگ html قرار می گیرد و به نحوی مغز متفکر سایت است؛ این به این معنا است که تمام تگ هایی که وظیفه انجام اعمالی مانند عنوان دهی به سایت، نوشتن کلمات کلیدی، نوشتن خلاصه سایت، مشخص کردن نوع encoding کاراکتر های سایت و ... را بر عهده دارند، در این تگ قرار می گیرند و این نشان می دهد که به طور خلاصه تمامی تگ هایی که چیزی را نشان نمی دهند و فقط کاری انجام می دهند که باید در ابتدای بارگذاری سایت صورت پذیرد، مانند وصل کردن فایلی خارجی به فایل اصلی html.

head_tag

تگ body چیست؟

body نام آخرین تگ این لیست است. این تگ همیشه در تگ html و بعد از تگ head قرار می گیرد و وظیفه مهمی را بر دوش می کشد. (این تگ در تگ head نوشته نمی شود) وظیفه اصلی این تگ نشان دادن محتوای سایت است، یعنی همانطور که تگ هایی که چیزی را نشان نمی دهند و فقط کاری انجام می دهند، در تگ head قرار می گیرند، تگ هایی که محتوایی را نشان می دهند، در تگ body نوشته می شوند، مانند تگ های p و button.

body_tag

آیا پس از نوشتن این تگ ها، می توانیم سایت دلخواهمان را بنویسیم؟

جواب این سوال، بله است. قطعا شما می توانید بعد از نوشتن تگ هایی که در این آموزش معرفی شدند، با توجه به نکات گفته شده، می توانید سایت دلخواهتان را بنویسید، اما قبل از اینکار نیاز به آموزش های بیشتر دارید که می توانید ادامه آموزش های html را ببینید.

'