120


'

صفر تا صد عملگر ها در php


operators '
'


عملگر چیست؟

حتما در کلاس ریاضی با چهار عملگر اصلی آشنا شده اید، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم که هر کدام کاری متفاوت را با اعداد انجام می دهند. در کدنویسی نیز مفاهیمی مانند عملگر ها وجود دارد که کدنویسی بدون آنها بسیار سخت و گاهی غیر ممکن است. عملگر ها کارهای زیادی را برای ما انجام می دهند مانند عملگر + که دو عدد دو طرفش را جمع می زند.

انواع عملگر ها

عملگر ها کاربرد های زیاد و متفاوتی دارند، پس طبیعی است که آنها را به چند دسته تقسیم کنیم که هر کدام از این دسته ها کار خاصی را انجام می دهند. عملگر ها به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند، عملگر های ریاضی، عملگر های مقایسه ای، عملگر های منطقی و عملگر های بیتی. هرکدام از انواع عملگر ها کار خاصی را انجام می دهند، برای مثال عملگر های ریاضی اعمل ریاضی از قبیل جمع زدن، ضرب، تفریق و ... را برروی عملوند ها انجام می دهند و عملگر های مقایسه ای عملوند ها را با یکدیگر مقایسه می کنند.

عملگر های ریاضی برای انجام اعمال ریاضی در کامپیوتر ها ساخته شده اند. همانطور که می دانید در ابتدا کامپیوتر ها دستگاه های بزرگی بودند که می توانستند اعمال ریاضی را برروی اعداد انجام دهند و این کاربرد امروزه به صورت عملگر ها در آمده است. عملگر های ریاضی معمولا بین دو عدد قرار می گیرند و برروی آن دو عدد (عملوند) تغییراتی مانند جمع زدن و ضرب انجام می دهند.

عملگر های مقایسه ای برای مقایسه کردن دو عملوند کاربرد دارند. این عملگر ها بین دو عدد قرار می گیرند و آن دو را مقایسه می کنند که کدام بزرگ تر، کوچک تر و یا مساوی است. این عملگر ها معمولا در شرط ها و حلقه ها کاربرد های زیادی دارند و می توانند مقادیر true (درست) و false (غلط) را برگردانند.

عملگر های منطقی تنها سه عملگر هستند (در زبان php) که کاربرد جداگانه ای دارند. برای مثال عملگر && (and) همان وَ است و برای اضافه کردن شروط جدید به کار می رود.

عملگر های بیتی در تمام زبان ها وجود ندارند و یا متفاوت هستند، اما به طور کل اعداد را به صورت اعداد دودویی نگاه می کنند و بر همین مبنا برروی آنها اعمالی انجام می دهند.

عملگر ها در php

در هر زبان برنامه نویسی، عملگر های گوناگونی و مختلفی برای پاسخ به نیاز کد نویسان، وجود دارد، اما در این میان ممکن است زبان هایی باشند که جهت تسهیل برخی کارها، عملگر های اضافی دیگری را نیز داشته باشند و این تفاوت زبان های برنامه نویسی، در عملگر ها است. زبان php که یکی از معروفترین و پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی در سراسر جهان است، قطعا تیم توسعه دهنده قدرتمندی دارد و این تیم توسعه دهنده، برای رفع نیاز کدنویسان php، عملگر های بسیاری را با کاربرد های مختلف، طراحی کرده اند.

اولین عملگر که قطعا آن را می شناسید، عملگر + است. همانطور که در پاراگراف اول گفتیم، این عملگر وظیفه جمع زدن دو مقدار سمت چپ و راستش را دارد و این دو مقدار باید عدد باشند. این عملگر می تواند انواع اعداد float و integer را جمع زده و بسیاری از نیاز های ما را برطرف کند.

+_operator

عملگر بعدی، - است. - که همان تفریق در ریاضیات است، برعکس عملگر + عمل می کند و عدد سمت راستش را از عدد سمت چپ، کم می کند. مقادیر دو طرف این عملگر نیز حتما باید عدد باشند. (اگر پشت اعداد قرار گیرد، آن عدد را به عددی منفی تبدیل می کند، مانند اعداد منفی در ریاضی)

-_operator

دیگر عملگری که باید در این آموزش به آن بپردازیم، * است. شاید در نگاه اول متوجه نشوید، اما این عملگر همان عمل ضرب در ریاضی است. درواقع مقدار سمت چپ و راستش را درهم ضرب می کند و کاربرد های زیادی در کدنویسی دارد.

*_operator

/ که عملگر مخالف عملگر * است، همان عمل تقسیم در ریاضیات است. درواقع عدد سمت چپش را تقسیم بر عدد سمت راست می کند و مقدار به دست آمده را بر می گرداند. (خروجی این عملگر همواره یک عدد اعشاری استو همانطور که می دانید، از نوع float است)

/_operator

% یکی از عملگر هایی است که در ریاضی وجود ندارند و صرفا برای تسهیل در کدنویسی به زبان php اضافه شده است. این عملگر ابتدا عدد سمت چپ را بر عدد سمت راست تقسیم می کند ولی مقدار به دست آمده، یعنی خارج قسمت را بر نمی گرداند، بلکه باقی مانده را بر می گرداند و این کاربرد های زیادی در کدنویسی دارد؛ مانند تشخیص زوج یا فرد بودن یک عدد و کارهایی از این قبیل.

%_operator

** یکی از عملگر هایی است که زیاد از آنها استفاده نمی شود و تنها برای ساده کردن کارها در برخی موارد وجود دارد. کاربرد این عملگر، توان است و عدد سمت چپ را به توان عدد سمت راست می رساند، برای مثال 2**4 می شود 16.

**_operator

عملگر بعدی، عملگر مقایسه ای > و < است. همانطور که می دانید این دو عملگر برای مقایسه کردن دو عملوند کاربرد دارند و نشان می دهند که عدد سمت چپ بزرگ تر است یا عدد سمت راست.

operators

دیگر عملگر مقایسه ای پرکابرد، عملگر == است. این عملگر برای تساوی بین دو عملوند است، که آیا دو عملوند برابر هستند و یا نه؟ (این عملگر را با = اشتباه نگیرید، اینها کاملاً متفاوت هستند)

==_operator

نوع دیگر عملگر ها که به آنها می پردازیم، عملگر های منطقی هستند. برای مثال ممکن است که ما بخواهیم یک شرط را قرار دهیم و درصورت برابر بودن x با 12 و y با 13، شرط انجام شود، پس ما نیاز به دو شرط در صورت داریم و برای اینکار می توانیم از عملگر && استفاده کنیم. این عملگر درصورتی که دو شرط دو طرفش درست باشند، true را برمی گرداند. (شرط های دو طرفش، عملوند های آن هستند)

&&_operator

عملگر منطقی بعدی، عملگر || است. این عملگر شبیه && عمل می کند، با این تفاوت که تنها کافی است که یکی از شرط های دو طرفش درست باشند، تا true را برگرداند.

||_operator

عملگر های انتسابی

نوع دیگری از عملگر ها در برخی از زبان های برنامه نویسی وجود دارد که به آن عملگر های انتسابی می گوییم. در واقع عملگر = که با استفاده از آن یک متغیر را مقدار دهی می کنیم، یک عملگر انتسابی است. در php دیگر عملگر های انتسابی مانند += و یا ++ نیز وجود دارند که یک متغیر را به نوعی دیگر مقدار دهی می کنند.

اولین عملگر انتسابی که می خواهیم معرفی کنیم، عملگر ++ است. این عملگر تنها یک عملوند می پذیرد که عملوند نیز حتما باید یک متغیر از نوع integer و یا float باشد. اگر این عملگر را پس از نام متغیر بنویسیم، مقدار متغیر به علاوه یک خواهد شد.

++_operator

همانطور که احتمالا حدس زده اید، وقتی عملگر ++ را داشته باشیم، عملگر -- را نیز داریم. این عملگر وظیفه منهای یک کردن مقدار متغیر را دارد.

--_operator

عملگر های انتسابی بعدی، =+، =*، =/، =- و =% هستند. این عملگر ها مانند عملگر انتسابی =، دو عملوند می پذیرند که سمت چپی یک متغیر و سمت راستی مقدار است و متغیر را مقدار دهی می کنند، اما در این عملگر ها متغیر به ترتیب به علاوه مقدار شده، در مقدار ضرب می شود، تقسیم بر مقدار می شود و برابر باقی مانده تقسیم بر مقدار می شود.

operators
'