قوانین و مقررات افزون وردپرس

  1. تمامی محصولات افزون وردپرس متعلق به این سایت است و خریداران نباید پس از دریافت این فایل ها، آنها را در سایت دیگری آپلود و یا بفروشند.
  2. فروش و پرداخت تمامی فایل ها در سایت IDPay انجام می شود و درصورت دریافت نکردن فایل ها این امر به ما مربوط نیست.
  3. ارسال هرگونه پیام توهین آمیز و غیر مودبانه در این سایت ممنوع است و درصورت دیدن چنین پیام هایی حساب کاربری ارسال کننده بسته خواهد شد.