120


'

تگ body چیست؟


body_tag '
'


تگ body چه کاربردی دارد؟

همانطور که از نام این تگ پیدا است، این تگ بدنه اصلی سایت را تشکیل می دهد. همانطور که در آموزش های قبل گفتیم، تگ هایی که محتوایی را نشان می دهند، مانند تگ p، همگی در تگ body قرار می گیرند. (این بدان معنا است که اگر برای مثال یک تک p در خارج از تگ body قرار گیرد، محتوا نشان داده نخواهد شد) تگ body آخرین تگ در لیست تگ هایی است که باید در هر کد html از آن استفاده کنیم و در بین تگ های این لیست، وظیفه فراهم سازی بستر نمایش محتوای سایت را بر دوش می کشد.

example_body_tag.webp

این تگ همیشه درون تگ html و بعد از تگ head قرار می گیرد. پس از نوشتن این تگ با توجه به نکات و آموزش های گفته شده، حالا شما می توانید تمام تگ های مربوط به سایتی که می خواهید داشته باشید را با توجه به نوع تگ (این که محتوایی را نشان می دهند و یا کاری را بدون نشان دادن محتوا انجام می دهند) آنها را یا در head و یا در body بنویسید و پس از اینکار سایت مورد نظر شما آماده می شود.

این تگ در چه مرورگر هایی پشتیبانی می شود؟

به طور معمول تمام مرورگر ها از این تگ پشتیبانی می کنند و در جدول زیر، لیستی از آنها را آورده ایم.

IE Opera Chrome Safari Firefox
بله بله بله بله بله

اتربیوت های تگ body

تمامی اتربیوت های این تگ که در نسخه های قبل تر html پشتیبانی می شدند، در نسخه 5 منسوخ شده و حال این تگ هیچ اتربیوت اختصاصی ای ندارد. در این تگ می توان از اتربیوت هایی مانند dir (مقادیر rtl ،ltr و auto را می پذیرد و چپ چین یا راست چین بودن مقادیر درونش را مشخص می کند)، style (ظاهر تگ را شخصی سازی می کند و کدهای css را به عنوان مقدار می پذیرد) و ... استفاده کرد. (به جای اتربیوت هایی که حالا در html 5 منسوخ شده اند، باید از اتربیوت style استفاده کنیم، که همگی را یکجا دارد.

'